Relatietherapie

RELATIETHERAPIE

Wanneer is relatietherapie of koppeltherapie noodzakelijk?

In elke relatie zijn er al eens ruzies, spanningen en problemen. Zolang dit de spuigaten niet uitloopt, kan dit horen bij een gezonde relatie. Maar de manier waarop ruzie gemaakt wordt zegt veel over de houdbaarheid van de relatie.

Trekt de éne een muur op en geeft de andere alleen kritiek, of word je binnen je relatie geconfronteerd met gevoelens van minachting dan gaat dit op termijn de draagkracht van de relatie te boven en zal relatietherapie nodig zijn.

https://www.psychotherapie-relatietherapie.be/wp-content/uploads/2022/06/birgit-homble-relatietherapie-koppeltherapie.png
HULP NODIG?

Wat kan je verwachten van relatietherapie?

In relatietherapie ga je als koppel met elkaar aan de slag. De relatietherapeute biedt geen  instant oplossing, maar werkt samen in dialoog met het koppel. Binnen de veilige ruimte van de therapiekamer kan er gekeken worden naar waar de problemen zich  exact situeren. Soms spelen oude kwetsuren nog steeds, maar het kan ook te maken hebben met de opvoeding van de kinderen, ontrouw, jaloezie, seksuele problemen,  moeilijke communicatie…

In relatietherapie wordt er ruimte gemaakt om de problemen samen met je partner onder ogen te zien en te kijken hoe er anders mee omgegaan kan worden en hoe je je beter kan inleven in elkaar.

Let wel, relatietherapie is geen wondermiddel. In de therapie is totale inzet van beide kanten nodig én de wil om te veranderen.

WERKWIJZE

Verloop relatietherapie

Hoe verloopt relatietherapie?
Beide partners worden eerst uitgenodigd voor een intakegesprek van 1 uur. De therapie zelf verloopt meestal tweewekelijks, tenzij anders gewenst. Tussendoor is het mogelijk dat je als koppel bepaalde huiswerkopdrachten meekrijgt waarop in de daaropvolgende sessie feedback en opvolging aan wordt gegeven. Soms gebeurt het ook dat de relatietherapeute de leden van het koppel individueel gaat zien.

Hoe lang duurt relatietherapie?
Helaas kan hier geen pasklaar antwoord worden op gegeven. Veel heeft te maken met de intensiteit van de problemen, de duur van de problemen en de inzet die het koppel hiervoor over heeft. Voor sommige echtparen zijn een aantal sessies koppeltherapie voldoende en voor anderen neemt het maanden in beslag.

Wat kost relatietherapie?

Relatietherapie kost € 90 per sessie van 1 uur.

Een afspraak kan je telefonisch maken op 0475 45 64 02 tussen 8.30 – 9 u en tussen 12.30 – 13.30 u.

Meer informatie kan je vragen via het formulier op de Contactpagina.

DOCUMENTATIE

In de kijker

In Libelle verscheen“Het Grote Relatierapport” waaraan ik mijn medewerking verleende. U kan hieronder het artikel over relatietherapie nalezen.