Burn-out behandeling

BURN-OUT BEHANDELING

Wat is een burn-out?

Burn-out is een specifieke vorm van stress. In beroepen waar je veelvuldig en intensief contact hebt met mensen, zoals bv in het onderwijs, de gezondheidszorg en het management, kan na verloop van tijd burn-out optreden. Maar dit betekent niet dat het ook niet kan als je in een andere sector werkt waarin tijdsdruk erg belangrijk is. Burn-out betekent zoveel als afgebrand, uitgeblust en emotioneel uitgeput zijn.

https://www.psychotherapie-relatietherapie.be/wp-content/uploads/2022/08/birgit-homble-burnout-therapie.png
BURN-OUT

Symptomen

De meest voorkomende symptomen bij burn-out:

  1. Emotionele uitputting: moe en uitgeput en een gevoel van leegte ervaren.
  2. Depersonalisatie: geen contact meer voelen met je naasten, vrienden, collega’s….
  3. Gevoelens van afnemende competentie: het gevoel niks meer waard te zijn…

Het opvallendste verschil tussen burn-out en overspannen zijn is dat wanneer de oorzaak weggenomen wordt, men zich bij overspannenheid weer snel kan herstellen en weer in balans komt. Bij burn-out blijven de verschijnselen en kan men de balans niet terug vinden. Burn-out ontstaat ook meestal door een opeenstapeling van stressoren en frustraties over een lange termijn, meestal over jaren. Meestal is men zich niet zelf bewust van wat er zich afspeelt tot de kom breekt.

Meer informatie

Sinds kort kan je via de website van de federale overheid terecht om sneller te achterhalen of je met een burn-out zou kunnen zitten.

BURN-OUT

Oorzaken

1. Nooit geleerd om grenzen te trekken
U bent het niet gewend om te zeggen dat iets niet bevalt of dat u moe bent. U hebt geleerd door te werken, niet te zeuren, door te gaan tot het af is en uw verantwoordelijkheid te nemen voor uw job.

2. Te hoge eisen stellen aan uzelf.
Het is nooit goed genoeg wat u doet. U blijft verbeteren, u bent perfectionistisch. U wilt het graag voor iedereen goed doen.

3. Niet gauw iets uit handen geven
U regelt liever alles zelf, dan is de klus sneller klaar en weet u tenminste dat het gebeurt zoals u dat wil.

4. Het werk past niet (meer) bij u.
Er is een reorganisatie geweest, de werkzaamheden zijn veranderd. Of u had de inhoud van het werk anders ingeschat, maar ja…nu heeft u nog een inkomen. Of de promotie bevalt u niet, en u wilt liever terug naar uw oude functie.

5. De relatie met de leidinggevende is niet goed.
Hierdoor wilt of durft u niet in gesprek te gaan over wat er speelt. U gaat door op uw eigen manier, zoals u denkt dat het goed is.

HULP NODIG?

Burn-out behandeling

Tijdens de therapie wordt nagegaan welke overtuigingen hebben bijgedragen aan het ontstaan van een burn-out; bijvoorbeeld het hebben van zogenaamde “foute denkpatronen (“als ik niet hard werk vindt niemand me aardig/competent/krijg ik nooit een promotie/word ik ontslagen”) wordt aangepakt. Daarnaast worden risicofactoren op het werk bekeken (bijvoorbeeld te hard moeten werken, teveel overwerken, moeten werken in een onprettige werksfeer, enz.) en, waar mogelijk, aangepakt.

Er wordt tevens onderzocht, meestal samen met de huisarts, of ’thuis’ blijven noodzakelijk is en hoelang. Voor velen is de idee van arbeidsongeschikt te worden bevonden alweer een extra stressor. Toch wordt het belangrijk om naar je eigen lichaam te luisteren. Verandering van situatie en patronen is moeilijk omdat het vaak ook een bijstelling van uw oude wereldbeeld vergt. Dit vraagt tijd, inspanning en oefening.

Een eerste stap is het durven toegeven dat u een burn-out hebt. En daarbij aanvaarden dat burn-out geen aanstellerij is, dat u niet de enige bent die dit overkomt en dat het niet betekent dat u gefaald heeft. Tijdens de therapie is het zo dat cliënten vaak hun burn-out  zien als de reden om te gaan reflecteren op hetgeen ze écht willen. Soms is dat iets anders dan de job die ze voorheen hadden.