Depressie behandeling

HET VERSCHIL

Depressie of een dipje?

Als je hoort zeggen ‘ik zie het niet meer zitten.’, dan kijkt niemand daarvan op. Iedereen is wel eens somber of verdrietig. Zulke gevoelens kunnen opkomen  na een tegenslag of ruzie, het verlies van een dierbaar iemand, of zomaar.  Meestal gaat het weer vanzelf weg. Maar bij sommigen blijft de stemming aanwezig. Ze hebben nergens meer belangstelling voor. Het hele bestaan wordt beheerst door zich neerslachtig te voelen.

Ook al is het prachtig weer en gebeuren er voldoende positieve dingen, het raakt hen niet. Ze missen de energie om iets te  ondernemen en het lukt maar niet om minder somber te worden. Mensen die weken-  tot maandenlang last houden van zo’n zwaarmoedige stemming lijden aan een depressie.

https://www.psychotherapie-relatietherapie.be/wp-content/uploads/2022/08/birgit-homble-depressiet-therapie.png
DEPRESSIE

Symptomen

Mensen hebben een depressie wanneer ze zich minstens twee weken na elkaar erg somber voelen en daarnaast last hebben van deze symptomen:

 • lusteloosheid en prikkelbaarheid
 • gebrek aan interesse en plezier
 • concentratieproblemen, vergeetachtigheid en besluiteloosheid
 • schuldgevoelens en het gevoel niets waard te zijn
 • het gevoel van binnen  dood of leeg te zijn
 • gevoelens van machteloosheid,
 • wanhoop en angst
 • grote vermoeidheid
 • sterke neiging tot piekeren
 • huilen zonder dat dit oplucht of graag willen huilen maar dit niet kunnen
 • traagheid in praten, denken en bewegen of lichamelijke onrust
 • gebrek aan eetlust en  gewichtsverlies of juist overdreven eetlust en gewichtstoename
 • moeite met  inslapen of doorslapen of juist niet uit bed kunnen komen
 • weinig of geen zin in vrijen
 • lichamelijke klachten zoals: verstopping, een droge mond,  onverklaarbare pijn, duizeligheid, hartkloppingen, trillende handen, druk op de borst en hoofd- en rugpijn.

Veel depressieve mensen voelen zich ’s ochtends het ellendigst en gaan zich in de loop van de dag beter voelen, bij anderen zijn de verschijnselen ‘s avonds  juist het sterkst.

DEPRESSIE

Ontstaan

Depressies hebben niet één duidelijke oorzaak, maar ontstaan door een combinatie van biologische, sociale, en psychische factoren. De belangrijkste biologische factor is erfelijkheid. In  sommige families komen depressies vaker voor dan in andere.

Bepaalde stoffen, zoals hormonen, medicijnen, alcohol en drugs kunnen het ontstaan van een depressie in de hand werken. Dat geldt ook voor sommige lichamelijke ziekten, zoals schildklier- en bijnierschorsafwijkingen, diabetes en hart- en  vaatziekten.

De belangrijkste sociale factoren zijn verdrietige of schokkende  gebeurtenissen. Deze kunnen een depressie oproepen. Zo kan het verdriet na het verlies van een partner of na ontslag op je werk overgaan in een depressie.

Ook wanneer een gebeurtenis jaren geleden heeft plaatsgevonden kan een schokkende  gebeurtenis nog tot een depressie leiden. Zo kunnen mensen op volwassen leeftijd  depressief worden nadat ze als kind zijn mishandeld of seksueel zijn misbruikt of al vroeg een belangrijk iemand, zoals een ouder, hebben verloren.

Ten slotte zijn ook psychische factoren, iemands persoonlijke eigenschappen,  van invloed op het wel of niet krijgen van een depressie. Zulke eigenschappen zijn onder andere een gebrekkig vermogen om problemen op te lossen, verdriet te  verwerken of steun te vragen, weinig zelfvertrouwen, perfectionisme, faalangst  en controledrang.

DEPRESSIE IS BEHANDELBAAR

Depressie behandeling en aanpak

Een onbehandelde depressie duurt gemiddeld vier tot zes maanden, maar kan ook langer aanhouden, soms zelfs jaren. Dat is niet nodig, want depressies zijn meestal goed te behandelen. Met de verschillende vormen van psychotherapie die voorhanden zijn worden goede resultaten bereikt. Maar wat voor de éne niet werkt, kan soms voor de andere wel de oplossing bieden.

Psycho-educatie is hierbij een eerste belangrijke stap. Dit betekent dat het belangrijk is te weten wat ‘een depressie hebben’ precies betekent en hoe we hiermee in dialoog samen aan de slag moeten gaan.

Een depressie kan soms na maanden, soms na jaren, weer terugkomen. Dit overkomt bijna de helft van de mensen die depressief zijn geweest. Maar een goede behandeling kan de kans op  terugkeer van de depressie verkleinen.

Als een depressie aanhoudt, is het aan te raden hulp te zoeken, ook al lijkt dat een grote stap. Het is het beste om met de klachten naar de huisarts te gaan en/of contact te nemen met de psychotherapeut. Op die manier kan er alsnog gekeken worden hoe er best samengewerkt wordt. In de behandeling van depressie heeft onderzoek aangetoond dat de combinatie van medicatie en psychotherapie de beste resultaten geeft.

Wil u graag eerst meer informatie over depressie of de mogelijk therapie, dan kan u steeds terecht bij uw psychotherapeut tijdens de afspraakmomenten.